безосновен

безосновен
прил. - неоснователен, лишен от основание, безпочвен, необоснован, безпричинен, нелогичен, нереален, фантастичен, утопичен, слаб
прил. - неоправдан, необясним, лъжлив

Български синонимен речник. 2013.

Игры ⚽ Поможем сделать НИР

Look at other dictionaries:

  • безидеен — прил. безпринципен, непоследователен, непостоянен, нелогичен, безхарактерен, променлив, своенравен прил. безреден, хаотичен, безпътен, объркан прил. безосновен, безначален, никакъв …   Български синонимен речник

  • безоснователен — прил. безосновен, неоснователен, лишен от основание, безпочвен, необоснован, безпричинен, нелогичен, нереален, фантастичен, утопичен, слаб прил. неоправдан, необясним, лъжлив …   Български синонимен речник

  • безпочвен — прил. безосновен, неоснователен, лишен от основание, необоснован, безпричинен, нелогичен, нереален, фантастичен, утопичен, слаб прил. неоправдан, необясним, лъжлив …   Български синонимен речник

  • безпринципен — прил. безидеен, непоследователен, непостоянен, нелогичен, безхарактерен, променлив, своенравен прил. безреден, хаотичен, безпътен, объркан прил. безосновен, безначален, никакъв прил. безскрупулен, безсъвестен, безсрамен …   Български синонимен речник

  • безпричинен — прил. безосновен, неоснователен, безоснователен, лишен от основание прил. неоправдан прил. произволен, безотговорен, своеволен прил. безсмислен …   Български синонимен речник

  • иреален — прил. нереален, недействителен прил. безпочвен, безосновен, фантастичен …   Български синонимен речник

  • нелогичен — прил. непоследователен, противоречив, променчив, изменчив, безсмислен, несмислен, непостоянен, несвързан, абсурден прил. безосновен, необоснован прил. безполезен, безцелен, напразен, несъстоятелен прил. изкълчен, разместен прил. безсистемен …   Български синонимен речник

  • необоснован — прил. голословен, немотивиран, недоказан, неподкрепен с доказателства, без доказателства, необяснен, безосновен, безпочвен, нелогичен, произволен прил. неоснователен, неоправдан, празен прил. неубедителен, несериозен, повърхностен прил.… …   Български синонимен речник

  • неоправдан — прил. безпричинен, безосновен, безоснователен, неоправдателен, неоправдаем, непростим, непростителен, виновен, осъдителен, отговорен прил. необясним, нелогичен прил. безсмислен, безполезен, нецелесъобразен, неотговарящ прил. неоснователен прил.… …   Български синонимен речник

  • неоснователен — прил. лишен от основание, неоправдан, безосновен, безпочвен, необоснован, безпричинен, неуместен, напразен прил. незаконен, неуважителен, несъстоятелен прил. безсмислен прил. безполезен, безплоден, безрезултатен прил. празен …   Български синонимен речник

Share the article and excerpts

Direct link
Do a right-click on the link above
and select “Copy Link”